فانتوم های کمک آموزشی مهارت های مربوط به سونوگرافی

در بخش زیر فانتوم های کمک آموزشی بخش سونوگرافی را ملاحظه می فرمایید

فانتوم نیم تنه سونوگرافی شکم

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
فانتوم نیم تنه سونوگرافی شکم

کد محصول: US-5

• مناسب جهت آموزش سونوگرافی شکمی
• امکان آموزش تشخیص مایع داخل پریتوئن و پریکارد در بیماران تروماتیک شکمی ، پریکارد، لگن و...
• امکان آموزش تشخیص خون ریزی های داخل لگن ، پریکارد و...
• قابلیت تشخیص کوله سیستیت، آنوریسم آئورت و لیژن کولون

فانتوم تمام تنه رادیولوژی

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
PH-2– فانتوم تمام تنه رادیولوژی

کد محصول: PH-2

• دارای ارتفاع 165cm
• مناسب جهت رادیوگرافی کل بدن

فانتوم تمام تنه سی تی اسکن

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
PH-2B– فانتوم تمام تنه سی تی اسکن

کد محصول: PH-2B

• دارای ارتفاع 165cm
• مناسب جهت سی تی اسکن کل بدن
• دارای قابلیت تفکیک به 10 قسمت جهت آموزش سی تی اسکن قسمت های مختلف

فانتوم نیم تنه سونوگرافی

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
us-6.jpg

کد محصول: US-1B

• نیم تنه جهت آموزش سونوگرافی از شکم
• قابلیت تشخیص لیژن کلیه، لیژن طحال ، تومور آدرنال و...

فانتوم نیم تنه سونوگرافی شکم اطفال

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
US-8– فانتوم نیم تنه سونوگرافی شکم اطفال

کد محصول: US-8

• مناسب جهت آموزش سونوگرافی اطفال
• دارای اندام های توراکوابدومینال، ساختار استخوانی و...
• مناسب جهت آموزش پاتولوژی های شایع در کودکان

فانتوم نیم تنه سونوگرافی

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
US-1– فانتوم نیم تنه سونوگرافی

کد محصول: US-1

• نیم تنه دارای ارگانهای شکمی
• دارای اکوژنسیتی مشابه انسان

فانتوم سونوگرافی اسکروتال

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
US-11– فانتوم سونوگرافی اسکروتال

کد محصول: US-11

• دارای دو فانتوم نرمال و فانتوم دارای پاتولوژی
• مناسب جهت آموزش آناتومی صحیح
• دارای کیفیت بالای تصاویر اولتراسوند

فانتوم سونوگرافی لگن زن

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
US-10– فانتوم سونوگرافی لگن زن

کد محصول: US-10

• امکان آموزش سونوگرافی ترانس واژینال و ابدومینال
• مناسب جهت تشخیص بیماریهای مختلف شامل سرطان آندومتر، حاملگی اکتوپیک، کیست درموئید و...

فانتوم تمام تنه رادیوگرافی اطفال

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
PH-2C– فانتوم تمام تنه رادیوگرافی اطفال

کد محصول: PH-2C

• تمام تنه بدن اطفال دارای ارتفاع 105 سانتی متر
• امکان رادیوگرافی از اسکلت، ریه ها ، کبد ، مدیاستینوم ، کلیه ها و...

فانتوم رادیوگرافی دندان

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
PH-62-PH-47– فانتوم رادیوگرافی دندان (دهان بسته ، دهان باز)

کد محصول: PH-62 , PH-47

• امکان نمایش آناتومی جمجمه ، حفره های بینی، زبان ، شریان کاروتید و...
• امکان جابجایی فک پایین و زبان
• دهان بسته ، دهان باز

فانتوم تمام تنه رادیوگرافی نوزاد

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
PH-50– فانتوم تمام تنه رادیوگرافی نوزاد

کد محصول: PH-50

• مناسب جهت رادیوگرافی نوزاد
• دارای قابلیت چرخش 360 درجه در مفاصل شانه و لگن
• امکان تصویربرداری در موقعیت های 
- Upright AP
- Supine AP
- Upright Lateral
- Supine Lateral

فانتوم سی تی اسکن شکمی

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
PH-5– فانتوم سی تی اسکن شکمی

کد محصول: PH-5

• نیم تنه مناسب جهت آموزش سی تی اسکن شکمی
• دارای نمایش آناتومی ریه ها ، قلب ، کبد، مثانه ، کلیه ها و...

فانتوم سونوگرافی پستان

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
US-6– فانتوم سونوگرافی برست

کد محصول: US-6

• مناسب جهت آموزش سونوگرافی برست
• دارای نمایش آناتومی عضله پکتورالیس ماژور – کلاویکل ، ریه، لیگامان کوپر و...
• امکان سونوگرافی از تومورهای خوش خیم ، بدخیم ، کیست ها و...

فانتوم سونوگرافی جنین

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
US-7– فانتوم سونوگرافی جنین

کد محصول: US-7

• امکان اندازه گیری AD , BPD و AC و AL
• امکان اندازه گیری مایع آمینوتیک
• امکان مشاهده بندناف ، ناف و جفت
• امکان مشاهده اندام های مختلف جنینی نظیر جمجمه مغز، ستون فقرات ، عروق خونی ، ریه ها و...

فانتوم رادیولوژی قفسه سینه

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
PH-1– فانتوم رادیولوژی قفسه سینه

کد محصول: PH-1

• دارای ساختار سه بعدی قفسه سینه
• امکان آموزش رادیوگرافی و سی تی اسکن
• امکان تصویربرداری در موقعیت هایPAوAP و Lateral

فانتوم نیم تنه سی تی اسکن

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
PH-4– فانتوم نیمه تنه سی تی اسکن

کد محصول: PH-4

• دارای نمایش آناتومی اسکلت ، بافت نرم و...
• دارای نمایش آناتومی مغز ، حفره های مغزی، حفره چشمی ، ریه، عروق ریوی، کبد، مثانه، طحال و...
• حفره چشمی ریه و عروق ریوی و کبد، مثانه ، طحال و...

فانتوم سی تی اسکن آنژیوگرافی سر

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
PH-3– فانتوم سی تی اسکن آنژیوگرافی سر

کد محصول: PH-3

• دارای نمایش آناتومی شریان های مغزی ، مخچه و مزانسفال، حفره چشمی، ستون مهره های گردن و...
• دارای کنتراست بالا