مانکن های کمک آموزشی مهارت های احیا و فوریت ها

در بخش زیر مانکن های کمک آموزشی مهارت های احیا و فوریت ها را ملاحظه می فرمایید

مانکن نیم تنه CPR ساده

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF03693U– مانکن نیم تنه CPR ساده

کد محصول: LF03693U

• امکان انجام مانور Chin Lift و Head tilt
• امکان آموزش CPR و تهویه با آمبوبگ
• دارای شش ها یدکی

مانکن نیم تنه CPR اطفال و بزرگسال

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
MB-001– مانکن نیم تنه CPR اطفال و بزرگسال

کد محصول: MB-001

• امکان انجام مانور Chin Lift و Head tilt
• نیم تنه مناسب جهت آموزش مراحل احیاء
• امکان آموزش CPR بزرگسال و اطفال با تنظیم توسط یک پیچ

مانکن نیم تنه CPR

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
PP02801U– مانکن نیم تنه CPR

کد محصول: PP02801U

• نیم تنه دارای آناتومی مشابه بدن انسان
• امکان انجام مانور Chin Lift و Head tilt
• امکان آموزش CPR و تهویه و با آمبوبگ
• امکان لمس پالس کاروتید
• دارای قطعات یدکی بینی ، دهان و شش

مانکن نیم تنه CPR+کنسول الکترونیکی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
PP02850U– مانکن نیم تنه CPR با کنسول باکس الکترونیکی

کد محصول: PP02850U

• نیم تنه دارای آناتومی مشابه بدن انسان
• امکان انجام مانور Chin Lift و Head tilt
• امکان آموزش CPR و تهویه با آمبوبگ
• امکان لمس پالس کاروتید
• دارای یک کنسول باکس الکترونیکی جهت مشاهده صحت عملیات احیاء
• دارای قطعات یدکی بینی ، دهان و شش

مانکن نیم تنه CPR و اینتوباسیون

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF03669U– مانکن نیم تنه CPR و اینتوباسیون

کد محصول: LF03669U

• امکان انجام مانور Chin Lift و Head tilt
• نیم تنه بزرگسال مناسب جهت CPR و لوله گذاری
• امکان لمس پالس کاروتید

مانکن نیم تنه‌ی CPR + مانیتور

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
AW401– مانکن نیم تنه CPR و اینتوباسیون پیشرفته با قابلیت اتصال به کامپیوتر و مانیتور (Smart Man)

کد محصول: AW401

• نیم تنه مناسب جهت آموزش CPR و اینتوباسیون
• دارای یک نمودار در قسمت انتهای سیمولاتور جهت نمایش صحت عملیات 
• دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر و مانیتور کلیه عملیات احیاء و نمایش نمودارهای رنگی

مانکن نیم تنه ALS همراه با کیت ارتمیا

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF03960U– مانکن نیم تنه ALS همراه با کیت ارتمیا

کد محصول: LF03960U

• امکان آموزش CPR
• امکان آموزش اینتوباسیون نرمال و سخت (ادم زبان و اسپاسم حنجره)
• امکان لمس پالس کاروتید
• امکان اتصال 4 لید ECG روی مانکن
• دارای قابلیت شوک پذیری 
• دارای یک کیت جهت نمایش IV ریتم قلبی با قابلیت اتصال به مانیتور

مانکن تمام تنه‌ی هوشمند

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
PP08002U– مانکن تمام تنه ALS پیشرفته بزرگسال (Smart Stat)

کد محصول: PP08002U

• امکان آموزش کلیه مهارتهای اورژانسی
• امکان کنترل تمامی عملکردهای مانکن از طریق اتصال به iPad
• امکان آموزش انواع تزریقات
• امکان آموزش اندازه گیری فشارخون
• امکان سمع صداهای قلبی و ریوی
• دارای 6 جفت پالس
• امکان آموزش چس تیوپ و نوموتراکس
• امکان پرینت از عملکرد دانشجویان و...

مانکن تمام تنه CPR نوزاد

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
PP02901U– مانکن تمام تنه CPR نوزاد

کد محصول: PP02901U

• مانکن تمام تنه نوزاد مناسب جهت آموزش مراحل احیاء
• دارای قطعات یدکی دهان و بینی و شش های یدکی

تمام تنه CPR نوزاد+کنسول الکترونیکی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
PP01200U– مانکن تمام تنه CPR نوزاد با کنسول باکس الکترونیکی

کد محصول: PP01200U

• مانکن تمام تنه نوزاد مناسب جهت آموزش مراحل احیاء
• دارای یک کنسول باکس الکترونیکی جهت مشاهده صحت عملیات
• امکان پخش آلارم هشدار در صورت وارد کردن فشار بیش از حد به قفسه سینه

مانکن تمام تنه CPR اطفال

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
PP02951U– مانکن تمام تنه CPR اطفال

کد محصول: PP02951U

• مانکن تمام تنه اطفال مناسب جهت آموزش مراحل احیاء
• دارای قطعات یدکی دهان و بینی و شش های یدکی

تمام تنه CPR اطفال+کنسول الکترونیکی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
PP01702U– مانکن تمام تنه CPR اطفال با کنسول باکس الکترونیکی

کد محصول: PP01702U

• مانکن تمام تنه اطفال مناسب جهت آموزش مراحل احیاء
• دارای یک کنسول باکس الکترونیکی جهت مشاهده صحت عملیات 

مانکن ALS نوزاد با قابلیت سیانوز

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
SB34989U– مانکن ALS نوزاد همراه با قابلیت سیانوز شدن

کد محصول: SB34989U

• مانکن تمام تنه نوزاد مناسب جهت آموزش CPR و اینتوباسیون
• امکان کنترل صحت عملیات احیاء توسط اتصال به کنسول باکس
• امکان سیانوز شدن نوزاد و برگشت به حالت طبیعی در صورت انجام عملیات صحیح

مانکن تمام تنه Crisis نوزاد

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF03718U– مانکن تمام تنه Crisis نوزاد

کد محصول: LF03718U

• مانکن تمام تنه نوزاد مناسب جهت آموزش CPR و اینتوباسیون
• دارای یک کیت جهت نمایش 17 ریتم قلبی توسط مانیتور
• امکان نمونه گیری از مغز استخوان و کتتر بند ناف
• امکان آموزش تزریقات وریدی از دست و پا
• امکان لمس پالس براکیال

تمام تنه نوزاد جهت بررسی علایم حیاتی

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
M58– مانکن تمام تنه نوزاد جهت بررسی علایم حیاتی

کد محصول: M58

• مانکن تمام تنه نوزاد مناسب جهت آموزش بررسی علایم حیاتی
• دارای قابلیت سمع صدای قلبی و ریوی
• دارای پالس قابل لمس (تمپورال – کاروتید و رادیال)
• امکان اندازه گیری درجه حرارت نوزاد از طریق رکتوم

مانکن اینتوباسیون بزرگسال

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF03699U– مانکن اینتوباسیون بزرگسال

کد محصول: LF03699U

• سر و گردن دارای آناتومی صحیح ، مناسب جهت آموزش لوله گذاری بزرگسال
• امکان پالس کاروتید لمس

اینتوباسیون بزرگسال (نرمال و سخت)

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
مدل اینتوباسیون نرمال و سخت بزرگسال - MW13

کد محصول: MW13

• سر و گردن دارای آناتومی صحیح ، مناسب جهت آموزش لوله گذاری بزرگسال
• امکان انجام مانور Jaw thrust و Head tilt
• امکان ایجاد ادم زبان و اسپاسم حنجره

مانکن اینتوباسیون سخت

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
PP00501U– مانکن اینتوباسیون سخت

کد محصول: PP00501U

  • سر و گردن دارای آناتومی صحیح ، مناسب جهت آموزش لوله گذاری سخت
  • امکان ایجاد ادم زبان و اسپاسم حنجره

مانکن اینتوباسیون اطفال

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF03609U– مانکن اینتوباسیون اطفال

کد محصول: LF03609U

• سر و گردن مناسب جهت آموزش لوله گذاری اطفال
• امکان لمس پالس کاروتید

مانکن اینتوباسیون نوزاد

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF03623U– مانکن اینتوباسیون نوزاد

کد محصول: LF03623U

• سر و گردن مناسب جهت آموزش لوله گذاری نوزاد

مانکن چوکینگ اطفال

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
PP01620U– مدل چوکینگ اطفال

کد محصول: PP01620U

• نیم تنه اطفال مناسب جهت آموزش خارج کردن جسم خارجی (مانورهِملیش)

مانکن چوکینگ بزرگسال

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
PP01602U– مدل چوکینگ بزرگسال

کد محصول: PP01602U

• نیم تنه بزرگسال مناسب جهت آموزش خارج کردن جسم خارجی (مانورهِملیش)

مانکن حمل و نجات مصدوم

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
PP01338U– مانکن حمل و نجات مصدوم

کد محصول: PP01338U

• مانکن تمام تنه دارای زیر ساختار فولادی
• امکان آموزش نجات مصدوم در سوانح جاده ای و آتش سوزی و...
• امکان آموزش صحیح کنترل خون ریزی و پانسمان در صورت نصب کیت های زخم روی مانکن

کیت زخم و سوانح

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
PP06701U– کیت زخم و سوانح

کد محصول: PP06701U

• دارای 17 تکه کیت با قابلیت نمایش انواع زخم بریدگی ، سوختگی ، شکستگی و...
• دارای قابلیت نصب بر روی مانکن و ارائه آموزشهای لازم
• دارای قابلیت خون ریزی و امکان آموزش کنترل خون ریزی و پانسمان