مانکن های کمک آموزشی مهارت های بالینی

در بخش زیر مانکن های کمک آموزشی مهارت های بالینی را ملاحظه می فرمایید

مدل سمع قلب و ریه بزرگسال

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF01142U - مدل سمع قلب و ریه بزرگسال

کد محصول: LF01142U

• مانکن نیم تنه مناسب جهت آموزش محل دقیق و سمع صداهای مختلف قلبی و ریوی
• امکان سمع 16 صدای ریوی توسط اسمارت اسکوپ
• امکان سمع 12 صدای قلبی توسط اسمارت اسکوپ
• قابلیت اتصال به اسپیکر و سمع صدا در کلاس توسط دانشجویان

مدل سمع قلب و ریه اطفال

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
 PP00020U- مدل سمع قلب و ریه اطفال

کد محصول: PP00020U

• مانکن نیم تنه اطفال مناسب جهت آموزش محل دقیق و سمع صداهای مختلف قلبی و ریوی
• امکان سمع 7 صدای قلبی توسط ریموت
• امکان سمع 10 صدای ریوی توسط ریموت
• امکان سمع عطسه ، خس خس ، سرفه ، گریه و...

مدل سمع قلب و ریه نوزاد + CPR + اینتوباسیون

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
 LF01201U- مدل سمع قلب و ریه نوزاد

کد محصول: LF01201U

• امکان آموزش محل دقیق و سمع 11 صدای قلبی توسط ریموت
• امکان آموزش محل دقیق و سمع 9 صدای ریوی توسط ریموت
• امکان آموزش محل دقیق و سمع 4 صدای شکمی توسط ریموت
• دارای قابلیت CPR و اینتوباسیون نوزاد

مدل معاینات بالینی (Physical Exam)

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
60000- مدل معاینات بالینی (Physical Exam)

کد محصول: 60000

• نیم تنه دارای آناتومی دقیق، دارای اندام های شکمی ، لگن و قسمت پایینی قفسه سینه
• مناسب جهت آموزش معاینات شکمی (Palpation , Auscultation , Percussion)
• دارای اندام های سالم و دارای پاتالوژی جهت معاینه و تشخیص انواع بیماریها
• مناسب جهت تشخیص آسیت شکمی ، انسداد روده و...

مدل CVC با قابلیت سونوگرافی

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
M93UB- مدل CVC با قابلیت سونوگرافی

کد محصول: M93UB

• نیم تنه مناسب جهت آموزش کتتریزاسیون ورید مرکزی
• دارای پالس کاروتید
• دارای یک یونیت شیشه ای جهت نمایش محل ورود دقیق کتتر
• دارای یک یونیت با قابلیت سونوگرافی جهت تشخیص محل ورود کتتر
• امکان نمونه گیری از وریدهای
Internal Jugular - Supraclavicular - Subclavian
• امکان تهیه مجدد هر کدام از یونیت ها در صورت نیاز

مدل CVC

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF01087U- مدل CVC

کد محصول: LF01087U

• نیم تنه مناسب جهت آموزش کتتریزاسیون ورید مرکزی 
• دارای پالس کاروتید
• امکان نمونه گیری از ورید های Internal Jugular - External Jugular – Subclavian
• امکان تعویض پوست و لاین های مانکن پس از مستعمل شدن

مدل کریکوتیرومی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF00994U- مدل کریکوتیرومی

کد محصول: LF00994U

• امکان آموزش تکنیک صحیح کریکوتیرومی
• دارای 6 عدد تراکیا جهت آموزش کریکوتیرومی بزرگسالان
• دارای 6 عدد تراکیا جهت آموزش کریکوتیرومی اطفال
• دارای 6 عدد پوست گردن جهت آموزش انجام برش
• امکان تهیه مجدد هر کدام از قطعات در صورت نیاز

مدل چست تیوپ گذاری

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF03770U - مدل چست تیوپ گذاری

کد محصول: LF03770U

• نیم تنه آموزش چست تیوپ با نمایش آناتومی دقیق محل قرار دادن تیوپ (نمایش فضای بین دنده ای)
• امکان آموزش نوموتراکس
• دارای پوست و قطعات یدکی جهت انجام تمرینات مکرر
• امکان تهیه مجدد قطعات در صورت مستعمل شدن

پریکاردیوسنتز، چست تیوپ، نوموتراکس

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF03769U - مدل پریکاردیوسنتز ، چست تیوپ و نوموتراکس

کد محصول: LF03769U

 • نیم تنه آموزش چست تیوپ با نمایش آناتومی محل دقیق قرار دادن تیوپ (نمایش فضای بین دنده ای)
 • امکان آموزش پریکاردیوسنتز
 • امکان آموزش نوموتراکس
 • دارای پوست و قطعات یدکی جهت انجام تمرینات مکرر
 • امکان تهیه مجدد قطعات یدکی در صورت مستعمل شدن

مدل تزریقات نخاعی بزرگسال

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
M43B- مدل تزریقات نخاعی بزرگسال

کد محصول: M43B

• نیم تنه مناسب جهت آموزش تزریقات نخاعی
• امکان انجام تزریقات در دو حالت خوابیده و نشسته
• دارای یک قطعه از ستون مهره ها جهت نمایش آناتومی محل دقیق پانکچر
• دارای 5 یونیت مختلف جهت آموزش های متفاوت شامل : 
- Normal Csf
- Obesity Csf
- Senior Csf
- Senior obesity Csf
- Epidural
• امکان تهیه مجدد هر کدام از یونیت ها در صورت نیاز

مدل تزریقات نخاعی اطفال

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
M43D - مدل تزریقات نخاعی اطفال

کد محصول: M43D

• تمام تنه مناسب جهت آموزش تزریقات نخاعی
• دارای پوزیشن صحیح جهت آموزش مناسب
• دارای 2 یونیت مختلف جهت آموزش
• امکان تهیه مجدد هر کدام از یونیت ها در صورت نیاز

مدل معاینات چشم (افتالموسکوپی)

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
M82 - مدل معاینات چشم (افتالموسکوپی)

کد محصول: M82

 • امکان تغییر مردمک چشم (Small, Medium, Large)
 • دارای 10 اسلاید جهت آموزش انواع بیماریها
 • امکان تغییر فاصله اسلاید در سه حالت (Normal - Myopic - Hyperopic)

مدل معاینات گوش (اتوسکوپی)

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
MW12 - مدل معاینات گوش (اتوسکوپی)

کد محصول: MW12

 • امکان آموزش معاینات گوش با اتوسکوپ
 • امکان آموزش 9 مدل از بیماریهای مختلف گوش
 • امکان آموزش شستشوی گوش و خارج کردن جسم خارجی
 • امکان ایجاد آلارم در هنگام ورود نامناسب اتوسکوپ و فشار بیش از حد

مدل معاینات رکتال و پروستات

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
60120 - مدل معاینات رکتال و پروستات

کد محصول: 60120

 • نیم تنه دارای buttocks - anus و rectum
 • دارای 2 عدد پرینه مختلف با قابلیت جاگذاری و معاینه (پرینه نرمال و پرینه دارای پولیپ و کارسینوها)
 • دارای 5 غدد پروستات با قابلیت جاگذاری و آموزش بیماریهای مختلف شامل :
 • Normal
 • Bilateral benign
 • Unilateral benign
 • Bilateral Carcinoma
 • Unilateral Carcinoma

مدل معاینات رکتال و پروستات

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
MW20 – مدل معاینات رکتال و پروستات

کد محصول: MW20

• نیم تنه با قابلیت پوزیشن گیری در سه حالت (Lateral ، Supine و Prone) 
• دارای 9 مدل از بیماریهای مختلف پروستات با قابلیت جاگذاری و آموزش بیماریهای مختلف 
• دارای 4 مدل از بیماریهای مختلف رکتوم با قابلیت جاگذاری و آموزش بیماریهای مختلف

مدل تزریقات بین مفصلی آرنج

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
30080 – مدل تزریقات بین مفصلی آرنج

کد محصول: 30080

• امکان آموزش تزریقات بین مفصلی آرنج و مشاهده صحت عملیات به وسیله کنسول باکس الکترونیکی 
• دارای 2 سایت جهت تزریقات شامل :
- Tennis Elbow (lateral epicondylitis)
- Golfer's Elbow (medial epicondylitis)
 
 

مدل تزریقات بین مفصلی شانه

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
30010 – مدل تزریقات بین مفصلی شانه

کد محصول: 30010

• امکان آموزش تزریقات بین مفصلی شانه و مشاهده صحت عملیات به وسیله کنسول باکس الکترونیکی 
• دارای 5 سایت جهت تزریقات شامل :
- Subacromial space
- Acromioclavicular joint
- Bicipital groove
- glenoid fossa from the anterior aspect
- glenoid fossa the posterior aspect

مدل تزریقات بین مفصلی دست و مچ

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
30031 – مدل تزریقات بین مفصلی دست و مچ

کد محصول: 30031

• امکان آموزش تزریقات بین مفصلی دست و مچ و مشاهده صحت عملیات به وسیله کنسول باکس الکترونیکی 
• دارای 4 سایت جهت تزریقات شامل :
- Carpal tunnel
- Trigger finger/tendon sheath injection 
- De Quervains sheath
- First metacarpal joint

مدل تزریقات بین مفصلی پا و مچ

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
30100 - مدل تزریقات بین مفصلی پا و مچ

کد محصول: 30100

• امکان آموزش تزریقات بین مفصلی پا و مچ پا و مشاهده صحت عملیات بوسیله کنسول باکس الکترونیکی
• دارای 8 سایت جهت تزریقات شامل :
- metatarsophalangeal (MTP) joint
- tarsal tunnel
- sinus tarsi
- tibiotalar joint
- plantar fascia
- retrocalcaneal bursa
- subtalar joint

مدل آسپیراسیون زانو + سونوگرافی

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
70103 – مدل آسپیراسیون زانو با قابلیت سونوگرافی

کد محصول: 70103

• امکان آموزش آسپیراسیون مایع بین مفصلی زانو
• امکان آموزش آسپیراسیون مایع بین مفصلی به همراه سونوگرافی

مانکن معاینات فیزیکی (Physico)

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
M55 – مانکن معاینات فیزیکی (Physico)

کد محصول: M55

• مانکن تمام تنه مناسب جهت مهارت های پرستاری و پزشکی و...
• امکان مشاهده رفلکس مردمک چشم ها
• امکان سمع صداهای قلبی و ریوی
• امکان سمع صداهای شکمی
• امکان لمس پالس های کاروتید و رادیال
• امکان نصب 10 لید ECG
• امکان اندازه گیری فشارخون
• دارای 12 بیماری تعریف شده به صورت پیش فرض جهت آموزش بیماریهای مختلف
• امکان تعریف انواع بیماریها و سناریوها توسط کاربر