مانکن های کمک آموزشی مهارت های مربوط به تزریقات

در بخش زیر مانکن های کمک آموزشی بخش تزریقات را ملاحظه می فرمایید

مدل دست تزریقات پیشرفته

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
lf01121u.jpg

کد محصول: LF01121U

 • دارای 8 ورید اصلی جهت آموزش تزریقات وریدی
 • امکان آموزش تزریقات SC . ID. IM
 • امکان تعویض پوست و رگ های مانکن پس از مستعمل شدن

مدل دست تزریقات وریدی

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
00440.jpg

کد محصول: 00440

 • امکان آموزش تزریقات وریدی
 • دارای پوست نرم و قابلیت انعطاف پذیری مناسب

مدل تزریقات عضلانی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
lf0961u.jpg

کد محصول: LF00961U

 • امکان آموزش تزریقات IM بر روی باتکس و رانها
 • دارای قابلیت نمایش عصب سیاتیک ، عضله و چربی
 • امکان لمس خارایلیاک در معاینه

پد تزریقات SC. ID. IM

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
00310.jpg

کد محصول: 00310

 • امکان آموزش تزریقات SC , IM
 • امکان آموزش تزریقات ID با قابلیت ایجاد برجستگی عدسی شکل پس از تزریق
 • دارای قابلیت بسته شدن روی مانکن

پد آنژیوکت

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
00211.jpg

کد محصول: 00211

 • مناسب جهت آموزش نحوه زدن آنژیوکت
 • دارای 3 رگ پر از خون جهت آموزش تزریقات IV و خون گیری

کیت تزریقات وریدی

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
m87.jpg

کد محصول: M87

 • امکان نصب روی بازو
 • دارای پوست نرم جهت تزریقات وریدی

پد کت دان

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
002801.jpg

کد محصول: 00280

 • دارای چند لایه و امکان لمس عروق
 • دارای رگ های پر خون جهت آموزش کت دان

مدل تزریقات ID

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
lf01008u.jpg

کد محصول: LF01008U

 • دارای 8 سایت جهت تزریقات داخل جلدی
 • امکان ایجاد برجستگی عدسی شکل پس از تزریق

مدل تزریقات ID

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
مدل تزریقات زیرجلدی

کد محصول: M94

• دارای 5 پد جهت جاگذاری در بازو و امکان آموزش تزریقات داخل جلدی
• امکان ایجاد برجستگی عدسی شکل پس از تزریق
• امکان تهیه مجدد پدها پس از تزریقات مکرر و مستعمل شدن

مدل تزریقات IV نوزاد

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
مدل تزریقات وریدی نوزاد

کد محصول: SB23925U

• امکان تزریقات از وریدهای Median basilic و Axillary از هر دو دست 
• امکان تزریقات وریدهای Saphenous و Popliteal از پای راست
• امکان آموزش کتتر بند ناف نوزاد
• امکان آموزش NGT و ساکشن نوزاد
• امکان تعویض پوست و رگ های مانکن پس از انجام نمونه گیری های زیاد و مستعمل شدن

مدل سر نوزاد جهت آموزش تزریقات

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
مدل تزریقات سر نوزاد

کد محصول: LF00999U

• امکان تزریقات از وریدهای Temporal و Jugular 
• امکان تعویض پوست و رگ های مانکن پس از انجام نمونه گیری های زیاد و مستعمل شدن 

مدل دست تزریقات شریانی با پمپ برقی

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
Arterial Puncture Model

کد محصول: M99

• دارای پالس قابل لمس
• امکان تنظیم قدرت پالس با پمپ برقی
• دارای پمپ برقی جهت گردش خون در شریان
• امکان آموزش نمونه گیری از شریان 
• امکان تعویض پوست و رگ های دست پس از انجام نمونه گیری های زیاد و مستعمل شدن

مدل دست تزریقات شریانی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
Arterial Puncture Arm Model

کد محصول: LF00995U

• دارای پمپ دستی جهت ایجاد پالس
• امکان آموزش نمونه گیری از شریان
• امکان تعویض پوست و رگ های دست پس از انجام نمونه گیری های زیاد و مستعمل شدن