مانکن های آموزش مهارت های زنان و مامایی

در بخش زیر مانکن های کمک آموزشی مهارت های زنان و مامایی را ملاحظه می فرمایید

مدل اپی زیاتومی پیشرفته

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
60450-3.jpg

کد محصول: 60450

• امکان تزریق بی حسی و ایجاد برش اپی زیاتومی
• امکان آموزش ترمیم لایه های Epiderm, Derm, Subderm
• امکان آموزش ترمیم عضلات عمقی تر واژن
• دارای پدهای نرم، مناسب جهت آموزش انواع بخیه و گره
• امکان تهیه مجدد پدها در صورت نیاز

مدل اپی زیاتومی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
lf01044-u.jpg

کد محصول: LF01044U

• امکان آموزش ترمیم برش اپی زیاتومی
• دارای کیف ابزارهای مورد نیاز جهت اپی زیاتومی

مدل افاسمان و دیلاتاسیون سرویکس

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
lf01068u.jpg

کد محصول: LF01068U

• مناسب جهت آموزش و معاینات دیلاتاسیون و افاسمان سرویکس
• دارای 6 یونیت مختلف جهت آموزش 6 مرحله متفاوت افاسمان و دیلاتاسیون

مدل پیشرفته معاینات زنان

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
مدل پیشرفته معاینات زنان

کد محصول: 60905

• دارای جنس نرم و انعطاف پذیر جهت آموزش معاینات دو دستی لگن
• امکان آموزش معاینات زنان با اسپکولوم 
• امکان آموزش تهیه پاپ اسمیر 
• دارای 7 مدل یونیت قابل جاگذاری و امکان مشاهده انواع رحم و سرویکس های مختلف جهت آموزش بیماریهای گوناگون

مدل IUD گذاری

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
مدل آی یو دی گذاری

کد محصول: SB40534U

• نمایش آناتومی رحم نرمال و تخمدان ها
• امکان آموزش صحیح تکنیک IUD گذاری

مدل معاینات زنان

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
مدل معاینات زنان - ورسک تجهیز

کد محصول: PP01900U

• امکان آموزش معاینات دو دستی لگن
• امکان آموزش معاینات زنان با اسپکولوم
• امکان آموزش تهیه پاپ اسمیر
• امکان مشاهده و معاینه انواع رحم و سرویکس های مختلف جهت آموزش بیماریهای گوناگون
• امکان آموزش صحیح تکنیک IUD گذاری

مدل معاینات پستان

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
مدل معاینات پستان

کد محصول: M71

• امکان آموزش معاینات پستان
• دارای انواع توده های سرطانی در هر دو پستان و امکان لمس و معاینه
• دارای قابلیت معاینه فردی (Self Exam)

مدل معاینات پستان

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
مدل معاینات پستان

کد محصول: M44

• امکان آموزش معاینات پستان
• دارای 4 توده قابل لمس و معاینه

مدل آموزش زایمان

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
مدل آموزش زایمان

کد محصول: PP00180U

  • نیم تنه زایمان مناسب جهت آموزش زایمان طبیعی
  • دارای جنین، جفت و بند ناف جهت آموزش تکنیکهای لازم در زایمان طبیعی
  • امکان آموزش مانور لئوپولد

مانکن تمام تنه زایمان برقی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
مانکن تمام تنه زایمان برقی

کد محصول: SB48760U

• امکان پوزیشن گیری مناسب مانکن بر روی تخت ژنیکولوژی
• امکان آموزش زایمان سفالیک و بریچ به صورت الکترونیکی
• قابلیت سمع و تغییر صدای قلب جنین (FHR)
• نمایش چرخش های سر جنین در کانال زایمانی در حین خروج
• دارای سرویکس های نرم و انعطاف پذیر جهت آموزش های لازم

مدل معاینات مانورلئوپولد و مامایی

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
مدل معاینات مانورلئوپولد و مامایی

کد محصول: MW34

• نیم تنه مناسب جهت آموزش انجام مانور لئوپولد
• امکان تغییر موقعیت جنین در 4 حالت مختلف
• امکان سمع صدای قلب جنین (FHR)
• امکان اندازه گیری ارتفاع رحم (Fundal height)

مدل ایستگاه سر جنین در لگن

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
مدل ایستگاه سر جنین در لگن

کد محصول: LF01070U

• نیم تنه مناسب جهت معاینات سر جنین در کانال زایمان
• امکان آموزش موقعیت سرجنین و خارهای ایسکیال لگن در حین زایمان
• امکان آموزش معاینات سرجنین در سه موقعیت 2- و 0 و3+