مانکن های کمک آموزشی مهارت های پرستاری

در بخش زیر مانکن های کمک آموزشی بخش مهارت های پرستاری را ملاحظه می فرمایید

مدل بانداژ سایت های جراحی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF00929U – مدل بانداژ سایت های جراحی

کد محصول: LF00929U

• دارای 14 سایت جراحی جهت آموزش پانسمان زخم 
• امکان آموزش تکنیکهای صحیح بانداژ بعد از اعمال جراحی مختلف 

مدل پانسمان اندام فوقانی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF01064U - مدل پانسمان اندام تحتانی

کد محصول: LF01063U

• امکان آموزش تکنیک صحیح بانداژ
• دارای دست آمپوته جهت آموزش بانداژ

مدل پانسمان اندام تحتانی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF01064U - مدل پانسمان اندام فوقانی

کد محصول: LF01064U

• امکان آموزش تکنیک صحیح بانداژ
• دارای پای آمپوته جهت آموزش بانداژ

مدل انما

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF00957U - مدل انما

کد محصول: LF00957U

• امکان آموزش انجام انما
• دارای پوزیشن مناسب (Semi lateral) جهت آموزش صحیح

مدل مراقبت های زخم بستر

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
SB46502U- مدل مراقبت های زخم بستر

کد محصول: SB46502U

• نمایش 4 مرحله از زخم بستر
• امکان آموزش تکنیک صحیح شستشو و مراقبت های لازم از زخم بستر

مدل مراقبت های استومی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF00906U- مدل مراقبت های استومی

کد محصول: LF00906U

• نمایش آناتومی صحیح محل Ileostomy , Colostomy
• امکان آموزش شستشو و مراقبت های لازم

مدل دست سوچر

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF01028U- مدل دست سوچر

کد محصول: LF01028U

• امکان ایجاد برش در سرتاسر دست جهت آموزش انواع بخیه و گره
• دارای فوم مناسب و پوست نرم جهت آموزش بخیه زدن

مدل پای سوچر

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF01034U- مدل پای سوچر

کد محصول: LF01034U

• امکان ایجاد برش در سر تا سر پا جهت آموزش انواع بخیه و گره
• دارای فوم مناسب و پوست نرم جهت آموزش بخیه زدن

پد سوچر

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
00042U- پد سوچر

کد محصول: 00042

• شامل 12 عدد پد در هر بسته
• امکان آموزش انواع بخیه و گره
• دارای کیفیت مناسب و مقرون به صرفه

پد سوچر پیشرفته

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
00091- پد سوچر پیشرفته

کد محصول: 00091

• شامل 4 پد در هر بسته
• امکان آموزش صحیح تکنیک های مختلف سوچر
• دارای 3 لایه جهت نمایش لایه های زیرین

مدل سونداژ مرد به همراه انما

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
MW2A- مدل سونداژ مرد به همراه انما

کد محصول: MW2A

• دارای آناتومی صحیح وجنس نرم جهت آموزش کتتریزاسیون
• امکان آموزش مراقبت های پرینه
• امکان آموزش انما

مدل سونداژ زن به همراه انما

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
MW2B- مدل سونداژ زن به همراه انما

کد محصول: MW2B

• دارای آناتومی صحیح و جنس نرم جهت آموزش کتتریزاسیون
• امکان آموزش مراقبت های پرینه
• امکان آموزش انما

آموزش سونداژ + کتتر سوپراپوبیک

کمپانی سازنده: LIMBS & THINGS

greatbritain-flag.png
60150- مدل آموزش سونداژ به همراه کتتر سوپراپوبیک Male&Female))

کد محصول: 60150

• دارای آناتومی صحیح و جنس نرم جهت آموزش کتتریزاسیون
• ست کامل کتتریزاسیون Male&Female
• امکان آموزش کتتر سوپراپوبیک

مدل سونداژ مرد

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF01150U- مدل سونداژ مرد

کد محصول: LF01150U

• دارای برش ساژیتال جهت نمایش آناتومی صحیح
• نمایش رکتوم ، مجرای ادراری ، مثانه ، غدد پروستات و...
• امکان آموزش کتترگذاری صحیح

مدل سونداژ زن

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF01151U- مدل سونداژ زن

کد محصول: LF01151U

• دارای برش ساژیتال جهت نمایش آناتومی صحیح
• نمایش رحم ، مثانه ، مجرای ادراری ، لابیا مینور ، لابیا ماژور و...
• امکان آموزش کتترگذاری صحیح

مدل آموزش NGT و PEG

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
MW8- مدل آموزش NGT  و PEG

کد محصول: MW8

• دارای نمایش آناتومی صحیح مناسب جهت آموزش
• امکان پوزیشن گیری مناسب مانکن
• امکان لوله گذاری و تغذیه از راه دهان و بینی
• امکان آموزش لاواژ
• امکان شنیده شدن صدای هوا از طریق Stethoscope
• امکان آموزش و مراقبت های PEG

مدل ساکشن

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
M58- مدل ساکشن

کد محصول: M85

• دارای آناتومی صحیح و دقیق از دهان ، زبان ، اپیگلوت ، تراکیا و...
• امکان آموزش ساکشن از طریق بینی ، دهان و تراکیا
• امکان مشاهده کتترگذاری به دلیل وجود نمای شیشه ای

مدل آموزش NGT گذاری

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF01174U- مدل آموزش NGT  گذاری

کد محصول: LF01174U

• امکان لوله گذاری از طریق بینی و دهان
• امکان آموزش مراقبت های تراکستومی
• امکان پوزیشن گیری مناسب سر و گردن

مدل آموزش مراقبت از تراکستومی

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF01168U - مدل آموزش مراقبت از تراکستومی

کد محصول: LF01168U

• دارای آناتومی صحیح و مناسب جهت آموزش
• امکان آموزش مراقبت های لازم بعد از تراکستومی

مانکن تمام تنه پرستاری

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF04020U- مانکن تمام تنه پرستاری

کد محصول: LF04020U

• امکان پوزیشن گیری مناسب جهت آموزش کلیه مراقبت های پرستاری
• امکان آموزش کلیه اقدامات پرستاری شامل:
- بانداژ 
- مراقبت های استئومی و تراکستومی
- شستشو و تعویض لباس بیمار
- مراقبت از زخم بستر 
- آموزش انماء
• امکان سونداژ Male &Female
• امکان آموزش تزریقات IM روی بازو ، ران و باتکس
• امکان آموزش لاواژ و گاواژ

مدل دست جهت اندازه گیری فشارخون

کمپانی سازنده: NASCO

usa-flag.png
LF01095U- مدل دست جهت اندازه گیری فشارخون

کد محصول: LF01095U

• امکان آموزش اندازه گیری فشار خون سیستول و دیاستول
• امکان لمس پالس رادیال
• دارای یک یونیت الکترونیکی جهت تنظیم فشار خون ، پالس و...
• امکان اتصال به اسپیکر جهت سمع صدا توسط دانشجویان در کلاس

تمام تنه مراقبت های پرستاری (KEIKO)

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
MW26- مانکن تمام تنه مراقبت های پرستاری (KEIKO)

کد محصول: MW26

• امکان پوزیشن گیری مناسب جهت آموزش کلیه مراقبت های پرستاری
• دارای پوست یک تکه و جنس بسیار نرم جهت تسهیل آموزش کلیه مراقبت های پرستاری
• امکان آموزش کلیه اقدامات پرستاری شامل :
- آموزش NGT گذاری 
- آموزش انماء
- آموزش مراقبت از تراکستومی و استئومی
- آموزش مراقبت از زخم بستر
- آموزش شستشوی سر ، جابجایی و تعویض لباس بیمار
- آموزش ساکشن
- آموزش کتترگذاری و مراقبت های پرینه

مراقبتهای پرستاری و فیزیکال اگزم (YAE)

کمپانی سازنده: KYOTO KAGAKU

japan-flag.png
MW25- مانکن پیشرفته مراقبتهای پرستاری و فیزیکال اگزم (YAE)

کد محصول: MW25

• امکان آموزش بیش از 40 نمونه از مراقبتهای پرستاری شامل :
- آموزش NGTگذاری 
- آموزش انماء 
- آموزش Bedpan
- آموزش مراقبت از تراکستومی ، استئومی و TPN
- آموزش مراقبت از زخم بستر
- آموزش ساکشن
- آموزش بانداژ
- آموزش تزریقات SC.ID.IV
- آموزش کتترگذاری و دوش واژینال
- آموزش شستشوی سر ، جابجایی، تعویض لباس بیمار و...
• امکان آموزش CPR و اینتوباسیون
• امکان آموزش معاینات شکمی (Observation , Palpation , Percussion)