مانکن های کمک آموزشی مهارت های مربوط به تزریقات

در بخش زیر مانکن های کمک آموزشی بخش تزریقات را ملاحظه می فرمایید

کیت آموزش رگ گیری کد: M87

این مدل محصول کمپانی KyotoKagaku است و مناسب جهت آموزش رگ گیری IV است و قابلیت نصب بر روی بازو را نیز داراست

دست تزریقات IV کد 00440

مناسب جهت آموزش تزریقات IV همراه با امکان نمونه گیری IV از تمامی رگ ها و ساخت کمپانی (Limbs & Things) است.

دست تزریقات IV کد LF01121U

این مانکن ساخته ی کمپانی Nasco بوده و دارای هشت ورید اصلی می باشد که جهت آموزش تزریقات IV , IM , ID , SQ مناسب است.

مانکن آموزش تزریقات زیر جلدی کد: M94

این مانکن که محصول کمپانی ژاپنی KyotoKagaku برای آموزش تزریقات زیرجلدی کاربرد دارد و در هنگام برآمدگی عدسی شکلی به وضوح قابل رویت است. این مدل دارای چهار قطعه یدکی جهت تزریق می باشد.

مدل تزریقات IM , ID , SQ کد: 00310

این محصول کمپانی (Limbs & Things) مناسب تزریقات IM , ID , SQ می باشد که قابلیت جذب مایع را نیز دارد و به راحتی می توان در این مدل از مایع برای تزریقات استفاده کرد

مانکن تزریقات عضلانی کد: LF00961U

این مانکن برای آموزش تزریقات IM مناسب بوده و قابلیت نمایش عصب سیاتیک را نیز دارد. این مانکن محصول کمپانی Nasco  امریکا است.

پد تست ران کد: 00280

این پد چند لایه به همراه رگ های پر از خون برای آموزش کت ران بهترین نمونه است. این پد محصول کمپانی (Limbs & Things) است.

پد آنژیو کیت کد: 00211

این پد دارای سه رگ پر از خون است که بهترین نمونه جهت آموزش آنزیوکیت زدن است. این مذل ساخت کمپانی انگلیسی (Limbs & Things) است.

مانکن آموزش تزریقات زیرجلدی کد: LF01008U

این محصول شرکت امریکایی Nasco برای آموزش تزریقات زیرجلدی طراحی شده و داراس هشت نقطه جهت تزریق می باشد که پس از تزریق به وضوح برجستگی عدسی شکل قابل مشاهده است.

مدل دست جهت نمونه گیری از شریان کد:LF00995U

این دست جهت آموزش نمونه گیری از شریان می باشد که مایع شبیه ساز خون به راحتی در لاین ها جریان پیدا می کند و پالس را توسط یک پمپ دستی می توان ایجاد کرد. این مدل ساخته ی کمپانی Nasco امریکا می باشد.

مدل دست جهت نمونه گیری از شریان کد: M99

این مدل بهترین نمونه جهت آموزش نمونه گیری از شریان است. قابلیت تنظیم پالس را داراست و مایع خون توسط پمپ الکتریکی با سرعت طبیعی در شریان جریان پیدا م یکند. همچنین این مدل که ساخته ی کمپانی KyotoKagaku کشور ژاپن می باشد، دارای قطعه یدکی در قسمت تزریق (پوست و لاین) است.

مانکن آموزش رگ گیری سر نوزاد کد: LF00999U

این مدل بهترین نمونه برای رگ گیری از سر نوزاد است که به راحتی می توان از عروق ژوگولار و کمپورال نمونه خون گرفته شود. این مدل ساخت کمپانی Nasco قابلیت تعویض پوست و رگ های مانکن (با کد LF01003U) را داراست.

مانکن های کمک آموزشی مهارت های مربوط به پرستاری

در بخش زیر مانکن های کمک آموزشی بخش مهارت های پرستاری را ملاحظه می فرمایید

مدل آموزشی پانسمان اندام فوقانی کد: LF01063U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش پانسمان اندام فوقانی را فراهم می سازد.

مدل آموزشی پانسمان اندام تحتانی کد: LF01064U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش پانسمان اندام تحتانی را فراهم می سازد.

مدل آموزش پانسمان سایت های جراحی کد: LF00929U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش بانداژ سایت های جراحی را در سایت های زیر فراهم می کند:
 1. آبدومینال هیسترکتومی
 2. آپاندکتومی
 3. کولیستکتومی
 4. کولستومی

مدل آموزشی پانسمان اندام فوقانی کد: LF01063U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش پانسمان اندام فوقانی را فراهم می سازد.

مدل آموزشی پانسمان اندام تحتانی کد: LF01064U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش پانسمان اندام تحتانی را فراهم می سازد.

مدل آموزش پانسمان سایت های جراحی کد: LF00929U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش بانداژ سایت های جراحی را در سایت های زیر فراهم می کند:
 1. آبدومینال هیسترکتومی
 2. آپاندکتومی
 3. کولیستکتومی
 4. کولستومی

مدل آموزشی پانسمان اندام فوقانی کد: LF01063U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش پانسمان اندام فوقانی را فراهم می سازد.

مدل آموزشی پانسمان اندام تحتانی کد: LF01064U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش پانسمان اندام تحتانی را فراهم می سازد.

مدل آموزش پانسمان سایت های جراحی کد: LF00929U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش بانداژ سایت های جراحی را در سایت های زیر فراهم می کند:
 1. آبدومینال هیسترکتومی
 2. آپاندکتومی
 3. کولیستکتومی
 4. کولستومی

مدل آموزشی پانسمان اندام فوقانی کد: LF01063U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش پانسمان اندام فوقانی را فراهم می سازد.

مدل آموزشی پانسمان اندام تحتانی کد: LF01064U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش پانسمان اندام تحتانی را فراهم می سازد.

مدل آموزش پانسمان سایت های جراحی کد: LF00929U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش بانداژ سایت های جراحی را در سایت های زیر فراهم می کند:
 1. آبدومینال هیسترکتومی
 2. آپاندکتومی
 3. کولیستکتومی
 4. کولستومی

مدل آموزشی پانسمان اندام فوقانی کد: LF01063U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش پانسمان اندام فوقانی را فراهم می سازد.

مدل آموزشی پانسمان اندام تحتانی کد: LF01064U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش پانسمان اندام تحتانی را فراهم می سازد.

مدل آموزش پانسمان سایت های جراحی کد: LF00929U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش بانداژ سایت های جراحی را در سایت های زیر فراهم می کند:
 1. آبدومینال هیسترکتومی
 2. آپاندکتومی
 3. کولیستکتومی
 4. کولستومی

مدل آموزشی پانسمان اندام فوقانی کد: LF01063U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش پانسمان اندام فوقانی را فراهم می سازد.

مدل آموزشی پانسمان اندام تحتانی کد: LF01064U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش پانسمان اندام تحتانی را فراهم می سازد.

مدل آموزش پانسمان سایت های جراحی کد: LF00929U شرکت Nasco

این مانکن امکان آموزش بانداژ سایت های جراحی را در سایت های زیر فراهم می کند:
 1. آبدومینال هیسترکتومی
 2. آپاندکتومی
 3. کولیستکتومی
 4. کولستومی

مانکن های کمک آموزشی مهارت های مربوط به مامایی و زنان

در بخش زیر مانکن های کمک آموزشی بخش مهارت های مامایی و زنان را ملاحظه می فرمایید

مدل آناتومی 3D

این توضیحات به عنوان نمونه در وبسایت درج گردیده است و باید توسط مدیر وبسایت تکمیل گردد. در حال حاضر، صرفا نشاندهنده جایگاه مطالب می باشد.

مدل آناتومی 3D

این توضیحات به عنوان نمونه در وبسایت درج گردیده است و باید توسط مدیر وبسایت تکمیل گردد. در حال حاضر، صرفا نشاندهنده جایگاه مطالب می باشد.

مولاژهای آناتومی

این توضیحات به عنوان نمونه در وبسایت درج گردیده است و باید توسط مدیر وبسایت تکمیل گردد. در حال حاضر، صرفا نشاندهنده جایگاه مطالب می باشد.

مانکن های کمک آموزشی مهارت های مربوط به احیا و فوریت ها

در بخش زیر مانکن های کمک آموزشی بخش مهارت های احیا و فوریت ها را ملاحظه می فرمایید

مدل آناتومی 3D

این توضیحات به عنوان نمونه در وبسایت درج گردیده است و باید توسط مدیر وبسایت تکمیل گردد. در حال حاضر، صرفا نشاندهنده جایگاه مطالب می باشد.

مدل آناتومی 3D

این توضیحات به عنوان نمونه در وبسایت درج گردیده است و باید توسط مدیر وبسایت تکمیل گردد. در حال حاضر، صرفا نشاندهنده جایگاه مطالب می باشد.

مولاژهای آناتومی

این توضیحات به عنوان نمونه در وبسایت درج گردیده است و باید توسط مدیر وبسایت تکمیل گردد. در حال حاضر، صرفا نشاندهنده جایگاه مطالب می باشد.

مانکن های کمک آموزشی معاینات بالینی و مهارت ها

در بخش زیر مانکن های کمک آموزشی بخش معاینات بالینی و مهارت ها را ملاحظه می فرمایید

مدل آناتومی 3D

این توضیحات به عنوان نمونه در وبسایت درج گردیده است و باید توسط مدیر وبسایت تکمیل گردد. در حال حاضر، صرفا نشاندهنده جایگاه مطالب می باشد.

مدل آناتومی 3D

این توضیحات به عنوان نمونه در وبسایت درج گردیده است و باید توسط مدیر وبسایت تکمیل گردد. در حال حاضر، صرفا نشاندهنده جایگاه مطالب می باشد.

مولاژهای آناتومی

این توضیحات به عنوان نمونه در وبسایت درج گردیده است و باید توسط مدیر وبسایت تکمیل گردد. در حال حاضر، صرفا نشاندهنده جایگاه مطالب می باشد.