مولاژ های سه بعدی کمک آموزشی نمایش لگن زن و مرد

در بخش زیر مولاژهای سه بعدی کمک آموزشی بخش نمایش لگن زن و مرد ملاحظه می فرمایید

مولاژ نمایش سه بعدی لگن و ران (Male)

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1765– مولاژ نمایش سه بعدی لگن و ران (Male)

کد محصول: MP1765

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی لگن مرد
• دارای نمایش عضلات، اعصاب و...
• دارای نمایش ساختار سطحی و عمقی قسمت های مختلف لگن مرد

مولاژ نمایش سه بعدی لگن (Male)

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1770– مولاژ نمایش سه بعدی لگن (Male)

کد محصول: MP1770

• نیم تنه مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی لگن مرد
• دارای نمایش عضلات، عروق، اعصاب و...
• دارای نمایش عضلات پشتی، عصب سیاتیک و...

نمایش سه بعدی لگن و ران (Female)

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1780– مولاژ نمایش سه بعدی لگن و ران (Female)

کد محصول: MP1780

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی لگن زن
• دارای نمایش عضلات، عروق، اعصاب و...
• دارای نمایش لیگامنت و...

مولاژ نمایش سه بعدی لگن (Female)

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1783– مولاژ نمایش سه بعدی لگن (Female)

کد محصول: MP1783

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی لگن زن
• دارای نمایش اعصاب، عروق و شریان نظیر ایلیاک و...

مولاژ نمایش سه بعدی لگن (Female)

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1785– مولاژ نمایش سه بعدی لگن (Female)

کد محصول: MP1785

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی زن
• دارای نمایش عضلات لگنی
• دارای نمایش عروق، اعصاب نظیر ایلیاک و...
• دارای نمایش لیگامنت نظیر Sacrospinous و...