مولاژ های سه بعدی کمک آموزشی نمایش اوربیت

در بخش زیر مولاژهای سه بعدی کمک آموزشی بخش نمایش اوربیت را ملاحظه می فرمایید

مولاژ سه بعدی نمایش حدقه چشم (Superior)

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1675– مولاژ نمایش سه بعدی حدقه چشم (Superior)

کد محصول: MP1675

• مناسب جهت آموزش آناتومی حدقه چشم در جمجمه
• دارای نمایش عروق و اعصاب حدقه نظیر شریان کاروتید و...
• دارای نمایش استخوان های سقف حدقه نظیر استخوان فرونتال
• دارای عضلات، عروق و اعصاب صورت

مولاژ نمایش سه بعدی حدقه چشم (Lateral)

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1680– مولاژ نمایش سه بعدی حدقه چشم (Lateral)

کد محصول: MP1680

• مناسب جهت آموزش آناتومی حدقه چشم در جمجمه
• دارای نمایش عروق و اعصاب حدقه نظیر شریان Lacrimal و...
• دارای نمایش فضای Intraconal

مولاژ نمایش سه بعدی حدقه چشم (Medial)

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1685– مولاژ نمایش سه بعدی حدقه چشم (Medial)

کد محصول: MP1685

• مناسب جهت آموزش آناتومی حدقه چشم در جمجمه
• دارای نمایش حفره های بینی، استخوان، اعصاب و سینوس Ethmoid و...
• دارای نمایش استخوان های اربیت نظیر استخوان فرونتال