مولاژ های کمک آموزشی نمایش دیواره ی شکمی و پشتی

در بخش زیر مولاژهای کمک آموزشی بخش مولاژ های کمک آموزشی نمایش دیواره ی شکمی و پشتی را ملاحظه می فرمایید

مولاژ نیم تنه نمایش سه بعدی دیواره شکمی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1300– مولاژ نیم تنه نمایش سه بعدی دیواره شکمی

کد محصول: MP1300

• نیم تنه جهت آموزش ساختار آناتومی دیواره شکمی و لگن مرد
• دارای نمایش عضلات و تاندون های مرکزی متصل به دیافراگم
• دارای نمایش شریان های vena cava , iliac و...
• دارای نمایش اعصاب ران ما بین فمور و ایلیاک و...
• دارای نمایش اعصاب سوماتیک دیواره پشتی و...
• دارای نمایش عروق کلیه

مولاژ نیم تنه نمایش سه بعدی دیواره پشتی بدن

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1410– مولاژ نیم تنه نمایش سه بعدی دیواره پشتی بدن

کد محصول: MP1410

• نیم تنه جهت آموزش ساختار آناتومی دیواره پشتی
• دارای نمایش عضلات
• دارای نمایش سر و گردن، ستون فقرات، دنده ها، عروق، اعصاب و...