مولاژ های سه بعدی کمک آموزشی نمایش روده

در بخش زیر مولاژهای سه بعدی کمک آموزشی بخش نمایش روده ملاحظه می فرمایید

مولاژ نمایش سه بعدی روده و ایلئوم

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1725– مولاژ نمایش سه بعدی روده و ایلئوم

کد محصول: MP1725

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی روده و ایلئوم
• دارای نمایش مزانتر
• دارای نمایش عروق ، نودولهای لنفی و...

مولاژ نمایش سه بعدی روده و ژئوژنوم

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1730– مولاژ نمایش سه بعدی روده و ژئوژنوم

کد محصول: MP1730

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی روده و ژئوژنوم
• دارای نمایش مزانتر
• دارای نمایش عروق ، نودولهای لنفی و...