مولاژ های سه بعدی کمک آموزشی نمایش زانو

در بخش زیر مولاژهای سه بعدی کمک آموزشی بخش نمایش زانو ملاحظه می فرمایید

مولاژ نمایش سه بعدی زانو (Flexed)

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1800– مولاژ نمایش سه بعدی زانو (Flexed)

کد محصول: MP1800

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی زانو
• دارای نمایش کشکک زانو
• دارای نمایش مینیسک خارجی و میانی
• دارای نمایش لیگامنت های قدامی و خلفی Cruciate

مولاژ نمایش سه بعدی زانو (Extended)

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1805– مولاژ نمایش سه بعدی زانو (Extended)

کد محصول: MP1805

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی زانو
• دارای نمایش کشکک زانو
• دارای نمایش لیگامنت های Fibular Collateral , tibial و...

مولاژ نمایش سه بعدی مفصل زانو

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1807– مولاژ نمایش سه بعدی مفصل زانو

کد محصول: MP1807

• مناسب جهت آموزش آناتومی زانو
• دارای نمایش لیگامنت های tibial collateral و...
• دارای نمایش مینیسک زانو
• دارای نمایش کپسول مفصلی
• دارای نمایش عروق و اعصاب زانو