مولاژ های کمک آموزشی سر، گردن و صورت

در بخش زیر مولاژهای کمک آموزشی بخش سر، گردن و صورت را ملاحظه می فرمایید

مولاژ نمایش سه بعدی سر و گردن

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1660– مولاژ نمایش سه بعدی سر و گردن

کد محصول: MP1660

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی بخش های داخلی جمجمه و صورت 
• دارای نمایش ماهیچه Stertocleidomastoid
• دارای نمایش مغز، بصل النخاع، تالاموس، مخچه، گوش میانی و...

مولاژ نمایش سه بعدی صورت

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1665– مولاژ نمایش سه بعدی صورت

کد محصول: MP1665

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی فک و صورت
• دارای نمایش حلق، حنجره، عضلات گردنی، عضلات زبان و...
• دارای نمایش حفره های بینی

مولاژ نمایش سه بعدی سر و گردن

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
MP1670– مولاژ نمایش سه بعدی سر و گردن

کد محصول: MP1670

• مناسب جهت آموزش ساختار آناتومی سر و گردن
• دارای نمایش حلق ، حنجره، عضلات گردن نظیر کریکوتیروئید
• دارای نمایش عروق و اعصاب حفره های چشمی
• دارای نمایش شریان تمپورال ، کاروتید و...