مولاژ های کمک آموزشی قلب، عروق و گردش خون

در بخش زیر مولاژهای کمک آموزشی بخش قلب، عروق و گردش خون را ملاحظه می فرمایید

مولاژ سیستم گردش خون

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
G230– مولاژ سیستم گردش خون

کد محصول: G230

• سیستم گردش خون 2/1 اندازه طبیعی
• مناسب جهت آموزش سیستم گردش خون بدن انسان
• دارای قابلیت نصب روی دیوار

مولاژ قلب

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
G210– مولاژ قلب

کد محصول: G210

• قلب با اندازه طبیعی
• امکان جداسازی مولاژ به 2 قسمت قلب 
• مناسب جهت آموزش ساختار داخلی، بطن ها، دهلیزها، دریچه میترال ، عضلات قلب و...

مولاژ قلب

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
G254– مولاژ قلب

کد محصول: G254

• قلب 3 برابر اندازه طبیعی
• امکان جداسازی مولاژ به 2 قسمت قلب
• مناسب جهت آموزش ساختار داخلی ، بطن ها، دهلیزها، دریچه میترال ،عضلات قلب و...

مولاژ سیستم قلبی تنفسی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
G400– مولاژ سیستم تنفسی

کد محصول: G400

• سیستم تنفسی با اندازه طبیعی
• دارای نمایش ریه ها، تراکیا، قلب، ازوفاگوس، حنجره و...
• مناسب جهت آموزش سیستم قلبی، عروقی و تنفسی