مولاژ های کمک آموزشی مغز، سر و گردن

در بخش زیر مولاژهای کمک آموزشی بخش مغز، سر و گردن را ملاحظه می فرمایید

مولاژ سر و گردن

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
C60– مولاژ سر و گردن

کد محصول: C60

• سر و گردن با اندازه طبیعی
• امکان باز شدن سر از نیمه 
• دارای نمایش ساختارهای عمقی تر و کره چشم
• دارای سینوس های پیشانی و زبان در قسمت راست مولاژ
• امکان جداسازی مولاژ به 5 قسمت

مولاژ بینی و ارگانهای بویایی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
C70– مولاژ بینی و ارگانهای بویایی

کد محصول: C70

• بینی و ارگانهای بویایی 4 برابر اندازه طبیعی
• دارای نمایش سپتوم بینی ، عروق و اعصاب و...
• دارای نمایش کلیه ساختارهای درون بینی

مولاژ سیستم عصبی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
C240– مولاژ سیستم عصبی

کد محصول: C240

• مولاژ نمایش سیستم عصبی 2/1 اندازه طبیعی
• دارای نمایش کلی از سیستم عصبی محیطی و مرکزی
• دارای قابلیت نصب روی دیوار

مولاژ سر

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
C250– مولاژ سر

کد محصول: C250

• مولاژ آناتومی سر با اندازه طبیعی
• دارای نمایش جمجمه ، مغز و چشم ، اعصاب چشمی و...
• امکان جداسازی مولاژ به 4 قسمت

مولاژ مغز با آرتری

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
C220– مولاژ مغز با آرتری

کد محصول: C220

• مغز با اندازه طبیعی
• امکان جداسازی مولاژ به 9 قسمت
• دارای نمایش شریانهای خونی و قسمت های مهم آناتومیکی

مولاژ مغز نورو آناتومیک

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
C75– مولاژ مغز نورو آناتومیک

کد محصول: C75

  • مغز 2 برابر اندازه طبیعی
  • امکان جداسازی مولاژ به 4 قسمت
  • دارای قسمت های مختلف رنگی جهت نمایش بهتر

مولاژ مغز

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
C720– مولاژ مغز

کد محصول: C720

• مغز با نمایش بخش های برش خورده
• مناسب جهت آموزش آناتومی مغز و عملکرد آن

مولاژ طناب نخاعی

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
R10116– مولاژ طناب نخاعی

کد محصول: R10116

• طناب نخاعی 6 برابر اندازه طبیعی
• دارای نمایش طناب نخاعی سینه ای
• دارای نمایش ریشه های اعصاب طناب نخاعی