مولاژ های کمک آموزشی پوست، چشم و گوش

در بخش زیر مولاژهای کمک آموزشی بخش پوست، چشم و گوش را ملاحظه می فرمایید

مولاژ پوست

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
J213– مولاژ پوست

کد محصول: J213

• پوست 50 برابر اندازه طبیعی
• دارای نمایش لایه های مختلف پوست و ساختار آناتومیکی آنها
• دارای نمایش اعصاب ، عروق خونی، غدد سباسه ، فولیکولهای مو و...

مولاژ چشم

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
F220– مولاژ چشم

کد محصول: F220

• چشم 6 برابر اندازه طبیعی
• دارای قابلیت جداسازی به 6 قسمت
• دارای نمایش جزئیات داخلی کره چشم

مولاژ چشم

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
F250– مولاژ چشم

کد محصول: F250

  • چشم 6 برابر اندازه طبیعی
  • دارای قابلیت جداسازی به 15 قسمت
  • دارای نمایش پلک فوقانی ، عضلات چشم ، کره چشم و...
  • دارای نمایش جزئیات داخلی کره چشم

مولاژ گوش (شفاف)

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
E133– مولاژ گوش (شفاف)

کد محصول: E133

• گوش با اندازه طبیعی
• دارای نمایش شفاف کانال گوش ، پرده تمپان و...

مولاژ گوش

کمپانی سازنده: ERLER ZIMMER

germany-flag.png
E210– مولاژ گوش

کد محصول: E210

• گوش 3 برابر اندازه طبیعی
• دارای قابلیت جداسازی به 4 قسمت
• دارای نمایش جزئیات گوش بیرونی، میانی و درونی
• دارای نمایش جزئیات داخلی حفره گوش